Informatie zwemles ABC


Particuliere zwemlessen
Vanaf de eerste les voor het zwem ABC zijn kinderen bezig het water te verkennen. Ze ontdekken dat bewegen in het water anders aanvoelt dan op het droge. In de eerste belangrijke periode van kennismaking met het water wordt de grondslag gelegd voor een leven lang zwemplezier. De zwemonderwijzer(essen) in zwembad Dukdalf stimuleren de kinderen, wekken vertrouwen en creëren situaties waarin ze spelenderwijs leren omgaan met het water.
 
Soms lijkt het of er in het zwembad alleen maar gespeeld wordt. Maar dat is schijn, want achter elke speelse vorm zit een bedoeling om de kinderen iets te leren. Die speels verpakte oefeningen zijn eerst heel eenvoudig, maar worden in de loop van de opleiding voor het zwem ABC steeds wat moeilijker. Bereikt uw kind het vereiste niveau voor een volgende lesgroep, dan zal hij/zij doorstromen. Uw kind volgt dus individueel zwemonderwijs.
 

Eerste zwemles
Uw kind heeft een plaatsje gekregen in een lesgroep van het particuliere les systeem. Tijdens de eerste les mag u de eerste 15 minuten van de les in de zwemzaal blijven om te kijken.
 
 
Lesniveau's bij A-diploma
Wanneer uw kind wordt overgeplaatst naar een ander niveau of lesgroep, krijgt uw kind een formulier "wijziging lestijden" mee van de zwemonderwijzer(es). Tevens belonen wij uw kind met een certificaat als hij/zij doorstroomt naar een volgend niveau. De eerste periode volgen de kinderen zwemlessen in het Zeepaard niveau. Als ze over bepaalde vaardigheden beschikken gan ze door naar het Pinguin niveau. Na het bereiken van een zekere mate van gevorderdheid stromen zij door naar het Dolfijn niveau. Deze 3 niveaus van lessen worden gegeven in het instructiebad. Vervolgens stromen de kinderen door naar het Orka niveau, deze lessen vinden plaats in het instructiebad en aan de kopkant van het wedstrijdbad. Daarna stromen ze door naar het Kikker niveau, waarna het Octopus niveau volgt. De lessen voor het Kikker niveau vinden plaats aan de kopkant van het wedstrijdbad en in het diepe gedeelte (2.10 meter) en in de lessen van het Octopus niveau wordt het gehele wedstrijdbad gebruikt. Het Octopus niveau sluiten de kinderen af door middel van het diplomazwemmen voor het A-diploma.

1e niveau: Zeepaard (instructiebad)
2e niveau: Pinguin (instructiebad)
3e niveau: Dolfijn (instructiebad)
4e niveau: Orka (combinatie van instructiebad en diepe bad)
5e niveau: Kikker (diepe bad)
6e niveau: Octopus (diepe bad)
Het Octopus niveau sluiten de kinderen af door middel van het diplomazwemmen voor het A-diploma.


Meezwemlessen Zwem ABC
Al vanaf het prille begin wordt de mogelijkheid geboden om daadwerkelijk met uw kind in het diepe bassin te oefenen. De meezwemlessen vinden meerdere keren per jaar plaats (zie bewaarfolder).

Tijdens de meezwemlessen gaan de kinderen van het Zeepaard- , Pinguïn-, Dolfijn– en Orkaniveau met u, onder begeleiding van de zwemonderwijzer(es), naar het diepe bassin. Wij gaan er van uit dat u bereid bent om daadwerkelijk met uw kind mee het water in te gaan. Zonder uw medewerking kan uw kind niet met de groep mee in het diepe bad oefenen. Het is immers voor de zwemonderwijzer(es) niet mogelijk om de kinderen individueel in het diepe bad de helpende hand toe te steken. De beschikbare tijd is hiervoor te kort. Vaardigheden als springvormen vanaf de kant, drijven, onderwater zijn en oriënteren, verschillende zwemslagen en survival aspecten zullen samen worden geoefend. Tijdens de meezwemlessen wordt een gedeelte van de hiervoor beschikbare lestijd gebruikt. In het Kikkerniveau hoeft u uw kind niet meer te begeleiden in het diepe bad. Kijken vanaf de kant is dan ook mogelijk maar voor uw kind is het zeker zo leuk om mee te kunnen zwemmen. Voor de kinderen die in de diplomagroepen zitten zijn er geen meezwem- /kijklessen. Er zijn bepaalde groepen waar de ouders altijd meezwemmen maar ook bij deze groepen zijn kijkers van harte welkom.

Alle kinderen moeten tijdens de meezwemlessen met kleding zwemmen.

Wij willen erop wijzen dat als u meerdere kinderen zonder diploma meeneemt tijdens de meezwemlessen, deze niet zonder toezicht van een volwassene zich rond een zwembad mogen begeven.

 
Oefenen met kleding
Een van de onderdelen uit het zwem ABC is survival. Bij de survival wordt er gezwommen met kleding. Het zwemmen met kleding vindt plaats, niet alleen in het diepe bad, (Octopus niveau), maar vanaf het begin leert uw kind daarmee omgaan. Zo zal vanaf het allereerste begin (Zeepaard niveau) tot en met het C-diploma in oplopende zwaarte geoefend worden met zwemmen in kleding. Om dit met regelmaat te oefenen moeten de kinderen op alle niveau's elke meezwemles het vereiste kledingpakket meenemen.  Voor het A-diploma (Octopus niveau), B- en C-diploma zal dit onderdeel wekelijks terugkeren en zal er elke les een deel met kleding worden geoefend.
 
Wilt u weten welke kledingeisen er gelden bij het zwem ABC, dan kunt u dit nalezen op www.allesoverzwemles.nl.


Ziekmelding en schoolvakanties
Ziek- en betermeldingen voor de particuliere zwemlessen kunnen persoonlijk aan de balie of per email (infodukdalf@brielle.nl) doorgegeven worden.U bent te allen tijde het lesgeld verschuldigd van de 1e verzuimles. Mocht uw kind langdurig ziek zijn door bijvoorbeeld een gebroken arm, dan plaatsen wij uw kind op de ziekenlijst. Na betaling van de 1e verzuimles bent u geen lesgeld verschuldigd zolang uw kind staat ziekgemeld. Staat uw kind op de ziekenlijst door langdurige ziekte, dan kan het voorkomen dat uw kind zodra hij/zij weer beter is, qua niveau geen aansluiting meer heeft in zijn/haar zwemgroep. In dat geval zal de coördinator particuliere zwemlessen contact met u opnemen om te overleggen welke groep en welk niveau het beste past bij uw kind. Hoewel we er naar streven daarbij dezelfde dag aan te houden, bestaat de mogelijkheid dat we hiervan af moeten wijken ( door b.v. volle groepen).
 
Tijdens de zomervakantie is er een speciaal zwemlesrooster. In de zomervakantie worden de lessen samengevoegd en bent u alleen lesgeld verschuldigd als uw kind deelneemt aan de les.
Tijdens alle andere schoolvakanties gaan de zwemlessen gewoon door op de normale tijden maar is het niet vrijblijvend. Als uw kind niet meedoet aan haar/zijn les moet u die alsnog betalen. Indien er toch besloten wordt om lessen samen te voegen in een vakantie dan wordt u daarvan van te voren via de mail op de hoogte gebracht. Uiteraard is het zwembad op Nationale feestdagen gesloten en bent u op de feestdagen ook geen lesgeld verschuldigd. Deze feestdagen worden ook altijd via de mail gecommuniceerd.

Alleen bij ziekte ( na betaling van de 1e verzuimles) en in de zomervakantie indien u afwezig bent, bent u geen lesgeld verschuldigd. Bij alle andere soorten van verzuim dient u de gemiste les(sen) te voldoen.


Betaling zwemlessen

Betaling voor de zwemlessen kan op de volgende manieren geschieden:

  • losse lessen
  • 5 lessen kaart
  • 10 lessen kaart
  • 25 lessen kaart

Betaling van de zwemlessen dient voorafgaand aan de lessen te geschieden. Pin betaling is mogelijk.
 
Prijzen

De huidige prijzen vindt u op de pagina zwemlestarieven.


Zwemles rooster - lestijden
Voor informatie over de dagen en tijden waarop lessen plaatsvinden kunt u kijken op de pagina Zwemles rooster.


Meer informatie vindt u op de onderstaande pagina's:


Wilt u nog meer informatie dan kunt u ook kijken op: www.allesoverzwemles.nl


Zwembad Dukdalf

Reede 2a
3232 CV
Brielle

Sportzalen Dukdalf

Reede 2a
3232 CV
Brielle
DukdalfBRES

Reede 2a
3232 CV
Brielle
't Dijckhuis

Dijckpotingen 10
3237 AK Vierpolders