Gymzaal Reede

Reede 3
3232 CR Brielle
 
Prijzen per uur
  • tarief  werkdagen                                         € 18.95
  • tarief zaterdag/zondag                                 € 18.95
  • commercieel tarief                                       € 37.90
  • commercieel tarief zaterdag/zondag        € 37.90

Voor meer informatie over de regels omtrent de tarieven verwijzen we u naar de tarievenverordening vastgesteld door de Burgemeester en Wethouders van Gemeente Brielle: 'Tarievenregeling gemeentelijke sport- en cultureleaccommodaties 2016/2017'.
U kunt deze opvragen via verhuur@brielle.nl.Huren van de Gymzaal

Te huren op zondag t/m zaterdag van 08.00-22.00 uur mits beschikbaar.

Voor het huren van de gymzaal kunt u contact opnemen met Sportcomplex Dukdalf: 0181 417 264 of verhuur@brielle.nl.

Als huurder kunt u met uw vragen/ opmerkingen terecht bij:
verhuur@brielle.nl

Elke eerste week van de maand wordt er een gebouwtechnische controle uitgevoerd.
Elke derde week van de maand wordt het sport/spelmateriaal gecontroleerd.
Zwembad Dukdalf

Reede 2a
3232 CV
Brielle

Sportzalen Dukdalf

Reede 2a
3232 CV
Brielle
DukdalfBRES

Reede 2a
3232 CV
Brielle
't Dijckhuis

Dijckpotingen 10
3237 AK Vierpolders