Verbouwing Dukdalf/BRES

DukdalfBRES feestelijk geopend
Brielle 26-02-2018

De verbouwing van DukdalfBRES is in januari 2018 afgerond en op woensdag 21 februari is DukdalfBRES officieel geopend. Dit alles is voor alle inwoners van Gemeente Brielle feestelijk ingeluid met een open dag vol met activiteiten op zaterdag 24 februari 2018.

Vanaf heden kan alle informatie en gezamelijke activiteiten gevonden worden op de website www.dukdalfbres.nlInformatie en updates over de verbouwing van Dukdalf/BRES tot Sport- en Cultuurhuis.Update dinsdag 7 juli 2017
Alle informatie ten behoeve van de verbouwing en zomeropenstelling van Dukdalf/BRES vindt u op de website van Gemeente Brielle via de link: www.brielle.nl/dukdalfbres

Ook op de Facebook van Gemeente Brielle en Sportcomplex Dukdalf zullen updates te lezen zijn.


Update vrijdag 2 juli 2017
Komende week (na PInksteren) zal afdeling Dukdalf informatie verstrekken over de verbouwing van Dukdalf/BRES  en de gevolgen van deze verbouwing voor de dienstverlening in de zomervakantie en daarna. 

Informatie zal verstrekt worden op deze website, de website van Gemeente Brielle, Facebook Sportcomplex Dukdalf en Gemeente Brielle en in het Sportcomplex zelf via informatieborden en brieven voor de bezoekers. 

 PERSBERICHT GEMEENTE BRIELLE
d.d. 2-6-2017


Sport- en Cultuurhuis opent eind 2017 haar deuren

De verbouw van Dukdalf/BRES in Brielle tot Sport- en Cultuurhuis gaat definitief door. Dat hebben burgemeester en wethouders besloten. De start van de verbouw staat gepland in de zomervakantie. Zo ondervinden de kinderen van de omliggende scholen en de  gebruikers zo min mogelijk overlast. Verwachting is dat de vernieuwde accommodatie eind 2017 in gebruik wordt genomen.


Alles onder één dak

Met de komst van het Sport- en Cultuurhuis worden sport, cultuur, bibliotheek, kunst, horeca en het steunpunt vrijwilligerswerk voortaan onder één dak aangeboden. Bereikbaar via één ingang en voorzien van één balie. De vergrote foyer en de werkvertrekken krijgen wifi voor bezoekers en medewerkers. Tijdens de verbouwing gaan de activiteiten nagenoeg allemaal door. Wel worden de looproutes buiten en binnen af en toe aangepast en is er minder horeca aanbod. Ook tijdens de verbouwing is de veiligheid voor omwonenden, leerlingen en bezoekers belangrijk. Zo nodig informeert de gemeente over de veiligheidsmaatregelen.

De aannemer die de verbouwing gaat uitvoeren wordt binnenkort bekend gemaakt.  

Inwoners bedenken nieuwe naam Sport- en Cultuurhuis
In september 2017 krijgt het Sport- en Cultuurhuis een nieuwe naam.  Inwoners mogen hiervoor suggesties indienen bij de gemeente. Dit kan tot 12 juni 2017 via pl.vanmunster@brielle.nl onder vermelding van ‘Prijsvraag Naam Sport- en Cultuurhuis’. Na de zomervakantie  kiezen inwoners -uit de maximaal drie beste suggesties- via een online-poll de definitieve naam.

**EINDE BERICHT**


Zwembad Dukdalf

Reede 2a
3232 CV
Brielle

Sportzalen Dukdalf

Reede 2a
3232 CV
Brielle
DukdalfBRES

Reede 2a
3232 CV
Brielle
't Dijckhuis

Dijckpotingen 10
3237 AK Vierpolders